Hakkımızda

Ailevi Hiperkolesterolemi Derneği, hastalığın farkındalığını artırmaya yönelik eğitim ve araştırma odaklı bir hasta derneğidir.

Photo

Vizyon & Misyon

Ailevi Hiperkolesterolemi hastalığına bağlı erken ölümleri önlemektir.

Ailevi Hiperkolesterolemi hastalığı hakkında eğitim vermek ve hastaların yaşam kalitelerine katkıda bulunmaktır. Gerek hastanelerimizi ve doktorlarımızı gerekse toplumu, ailevi hiperkolesterolemi konusunda bilinçlendirip ailevi hiperkolesterolemi hastalarının ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki, mesleki, eğitim vb. hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi ve toplumda daha kaliteli yaşam koşullarına erişebilmelerini sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktır.

Photo

Faaliyetlerimiz

Ailevi hiperkolesterolemi hastalığı olan birey ve yakınları ile ailevi hiperkolesterolemi alanında çalışanları bir araya getirmek, sorunlarını birlikte ele almak, üyeler arası dayanışmayı sağlamak, hasta ve ailelerinin yönlendirilmelerinde yardımcı olmak, yasal haklarının korunmasında yönlendirici olmak, hastalığa özgü sağlık ve eğitim problemlerinde yardımcı olmak, toplumda bu konuda yayın, konferans, sempozyum düzenlemek, kültürel etkinlikler organize etmek, ailevi hiperkolesterolemi hastalığı ile ilgili faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, yurtdışındaki benzer derneklere üye olarak hastalıkla ilgili güncel bilgilere ve evrensel hasta haklarına erişmektir.

BAĞIŞLARINIZLA DESTEK OLUN

TL Hesabı
IBAN: TR 670001001446813194165001
Hesap No: 81319416-5001

EUR Hesabı
IBAN: TR 400001001446813194165002
Hesap No: 81319416-5002